Vanliga frågor

Sortiment/Butiker

Varför hittar jag inte era produkter i min matbutik?

Anledningen till att våra produkter har varit svåra att hitta i butikshyllorna en tid beror bland annat på det rådande omvärldsläget med minskad tillgång till råvaror, förpackningsmaterial och fraktmöjligheter. Vi beklagar givetvis detta och gör allt vi kan för att Blå Bands produkter åter ska finnas i butikerna!

Varför tar ni bort omtyckta varor från ert sortiment?

Beslutet att ta bort en vara grundar sig oftast i minskad i efterfrågan hos våra konsumenter. Vi förstår att det är tråkigt att en favorit försvinner,  men vi hoppas att du hittar en ny favorit i vårt breda sortiment. Läs mer om våra produkter här: https://blaband.se/produkter/

I vilka butiker kan jag hitta era produkter?

Våra produkter hittar du i de flesta matvarubutiker. Utbudet varierar mellan butikskedjor och över tid och vi kan dessvärre inte svara på om en specifik produkt finns i en specifik butik, utan hänvisar dig till att efterfråga produkten i butiken.

Produktrelaterat

Hur återvinns Blå Bands förpackningar?

Du finner information kring hur förpackningen ska återvinnas på respektive förpackning.

Vi är anslutna till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen som hjälper oss att säkerställa att vårt förpackningsmaterial tas om hand om och återvinns på rätt sätt. En viktig del i det är att man som användare på ett enkelt sätt ska kunna återvinna förpackningarna som våra varor levereras i. För mer information om FTI, läs här: https://www.ftiab.se

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Blå Band ägs av GBFoods och på global nivå arbetar vi på med flera olika projekt för att värna om vår värld. Vill du läsa mer om hur vi ser på en hållbar framtid och vilka projekt vi för närvarande arbetar med, kan du läsa mer här:

https://www.thegbfoods.com/content/protecting-environment

Varför använder ni palmolja i era produkter?

I en del produkter är det nödvändigt att använda palmfett för att garantera optimal konsistens och smakkvalitet, där det idag inte finns en ersättning som motsvarar de egenskaper vi söker. Vi använder oss av RSPO certifierad palmolja och stödjer hållbar produktion av palmolja och investerar kontinuerligt i forskning och utveckling av våra produkter.

För mer information om RSPO, läs här: https://www.rspo.org

Varför använder ni tillsatser i era produkter?

Tillsatser används för att garantera en hög standard på produkternas smak och konsistens och för att säkerställa optimal kvalitet på produkten tills dess att Bäst-före datumet passerats.

Vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling av våra produkter och vi strävar efter att använda så lite tillsatser som möjligt i våra produkter. Då tillsatser används indirekt eller direkt begränsas det till ett absolut minimum. Vi uppfyller alltid europeiska föreskrifter.

Samtliga tillsatser som används i Blå Bands produkter är godkända av Livsmedelsverket. Reglerna för tillsatser i matvaror är stränga, för att en tillsats ska godkännas måste den till exempel vara av värde för konsumenten eller nödvändig för livsmedlets hantering.

Läs mer om tillsatser på Livsmedelsverkets hemsida

Varför innehåller produkten Jästextrakt?

Jästextrakt innehåller smakförstärkande egenskaper naturligt. Jästextrakten räknas inte som ett tillsatsämne liksom tillsatser smakförstärkare, utan kategoriseras som en naturlig smakberedning.

Innehåller era produkter GMO (Genetisk modifierade organismer)?

I tillverkningsprocessen av våra produkter använder vi inte några ingredienser eller tillsatser som innehåller eller är tillverkade av genetiskt modifierade organismer (GMO).

Innehåller produkten allergener?

När det gäller allergeninformation hänvisar vi till ingredienslistan som vi deklarerar på produkten.

Där informerar vi om alla allergener som definieras i EU-förordning 1169/2011, om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

Vi visar allergeninformationen i fetstil i ingredienslistan för att vara så tydlig som möjligt.

Bäst-föredatum/Hur länge håller produkten?

När det gäller Bäst före -datum hänvisar vi till det tryckta datumet som anges på förpackningen. Datumet är en garantistämpel, där vi garanterar kvaliteten på produkten inom denna hållbarhetstid om produkten lagras på det sätt som anges på förpackningen. Vi rekommenderar dock till att titta, lukta och smaka på produkten innan man slänger den, för att avgöra ifall den går att förtära.

Reklamationsärenden

Det är fel på min produkt!

Vi har väldigt strikta rutiner vid tillverkning, kvalitetskontroll och distribution av våra produkter. Kvaliteten på våra produkter och våra konsumenters nöjdhet är vår högsta prioritet.

För att vi ska kunna undersöka och hitta orsaken till att det blivit fel så behöver vi lite mer information från dig. Klicka på länken nedan för att fylla i vårt reklamationsformulär så återkommer vi så snart vi kan för uppföljning och åtgärd:

https://blaband.se/kontakt/

Kom särskilt ihåg att fylla i din produkts bäst-före-datum i formuläret. Det hjälper oss att hitta orsaker till avvikelser som i sin tur hjälper oss i vårt förbättringsarbete.

Tävlingar & Sponsring/samarbeten

Hur vet jag vem som vunnit en tävling?

Du hittar fullständiga tävlingsvillkor i “Regler & Villkor” (länk till ny sida) för varje tävling. Vi hanterar alla personuppgifter enligt GDPR 2016/679,  och det innebär att vi inte har rätt att offentliggöra information om vinnare efter avslutad tävling.

Jag har vunnit! När får jag min vinst?

Vad roligt att du deltagit i en av våra tävlingar, och dessutom vunnit! Vi kontaktar vinnarna personligen, antingen per e-post eller via telefon, alternativt så skickar vi ut vinsten med ett följebrev signerat av avsändaren inom 1–2 veckor efter avslutad tävling.

Jag skulle vilja göra ett sponsringssamarbete med Blå Band – hur går jag vidare?

Tack för visat intresse för Blå Band och våra produkter! Vi använder våra redan upparbetade kanaler för samarbeten, så vi kan i dagsläget inte erbjuda nya samarbeten.